Trích dẫn APA

Appelbaum, S. (1981). Great drawings and illustrations from Punch: 1841-1901 ; 192 works by Leech, Keene, DuMaurier, May and 21 others. New York, NY ; London: Dover Publ.

Trích dẫn kiểu Chicago

Appelbaum, Stanley. Great Drawings and Illustrations From Punch: 1841-1901 ; 192 Works By Leech, Keene, DuMaurier, May and 21 Others. New York, NY ; London: Dover Publ, 1981.

Trích dẫn MLA

Appelbaum, Stanley. Great Drawings and Illustrations From Punch: 1841-1901 ; 192 Works By Leech, Keene, DuMaurier, May and 21 Others. New York, NY ; London: Dover Publ, 1981.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.