تحميل...

Arts incohérents, académie du dérisoire : [cette exposition prés. au Musée d'Orsay du 25 février au 31 mai 1992 ...]

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
التنسيق: كتاب
اللغة:French
منشور في: Paris : Éd.de la Réunion des Musées Nationaux [u.a.] , 1992
سلاسل:Les dossiers du Musée d'Orsay 46
الموضوعات:
ملاحظات المؤلف:catalogue réd. et établi par Luce Abélès et Catherine Charpin
الوصف
وصف مادي:94 S. Ill.
ردمك:2711825817