Đang tải...

Facsimile-Querschnitt durch den Kladderadatsch : [1848 - 1944]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Hartenstein, Liesel (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: München [u.a.] : Scherz , 1965
Phiên bản:Eimalige Sonderausg.
Loạt:Facsimile-Querschnitte durch alte Zeitungen und Zeitschriften 5
Kladderadatsch <Berlin> / Facsimile-Querschnitt 1848/1944
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:eingel. von Hans Rothfels. Hrsg. von Liesel Hartenstein
Miêu tả
Mô tả vật lý:207 S. zahlr. Ill.