Đang tải...

Mr. [Mister] Gillray, the caricaturist : a biography

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hill, Draper
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Undetermined
Được phát hành: London : Phaidon Pr. , 1965
Ghi chú tác giả:Draper Hill
Miêu tả
Mô tả vật lý:VI, 266 S. Ill.