Trích dẫn APA

Doyle, R. (1878). Earl of Beaconsfield, K. G: In upwards of 100 cartoons from the collection of "Mr.Punch". London: Punch Office.

Trích dẫn kiểu Chicago

Doyle, Richard. Earl of Beaconsfield, K. G: In Upwards of 100 Cartoons From the Collection of "Mr.Punch". London: Punch Office, 1878.

Trích dẫn MLA

Doyle, Richard. Earl of Beaconsfield, K. G: In Upwards of 100 Cartoons From the Collection of "Mr.Punch". London: Punch Office, 1878.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.