Đang tải...

Early pencillings from Punch : (chiefly political)

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Leech, John
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : Bradbury and Evans , [ca. 1864]
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:by John Leech
Miêu tả
Mô tả vật lý:XII, 252 S. überw. Ill.