APA način citiranja

Champfleury. (1885). La caricature au Japon. L' art, 11(2), pp. 246-248.

Čikaški stil citiranja

Champfleury. "La Caricature Au Japon." L' Art 11, no. 2 (1885): 246-248.

MLA način citiranja

Champfleury. "La Caricature Au Japon." L' Art 11.2 (1885): 246-248.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.