Đang tải...

Feminismus und Karikaturd : Die Scheidungsfrage im Charivari von 1848

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Czyba, Lucette
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Marburg : Jonas Verlag , 1991
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Lucette Czyba
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: Die Karikatur zwischen Republik und Zensur : Bildsatire in Frankreich 1830-1880 - eine Sprache des Widerstands? / hrsg. von Raimund Rütten u.a. 1991.
Mô tả vật lý:S. 277-284 ill.