Đang tải...

The best of Punch cartoons in colour

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Walasek, Helen (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : Prion , 2012
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:ed. by Helen Walasek
Miêu tả
Mô tả vật lý:368 S. überw. Ill. 29 cm
số ISBN:9781853758560