Đang tải...

Secularism, theology and Islam : the Danish social imaginary and the cartoon crisis of 2005 - 2006

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Veninga, Jennifer Elisa
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London [u.a.] : Bloomsbury , 2014
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Jennifer Elisa Veninga
Miêu tả
Mô tả sách:Includes bibliographical references (pages [185]-201) and index.
Mô tả vật lý:XII, 211 S. 24 cm
số ISBN:9781472533111
1472533119