Đang tải...

Kladderadatsch : ein bürgerliches Witzblatt von der Märzrevolution bis zum Nationalsozialismus 1848 - 1944

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Schulz, Klaus (Tác giả)
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Bochum : Brockmeyer , 1975
Loạt:Bochumer Studien zur Publizistik- und Kommunikationswissenschaft 2
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:von Klaus Schulz
Miêu tả
Mô tả vật lý:III, 264 S. Ill.