Trích dẫn APA

Berger, W. R. (1989). Punch: Viktorianischer Humor 1841 - 1901 (2. Aufl.). Dortmund: Harenberg.

Trích dẫn kiểu Chicago

Berger, Willy R. Punch: Viktorianischer Humor 1841 - 1901. 2. Aufl. Dortmund: Harenberg, 1989.

Trích dẫn MLA

Berger, Willy R. Punch: Viktorianischer Humor 1841 - 1901. 2. Aufl. Dortmund: Harenberg, 1989.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.