Trích dẫn APA

Young, A. R. (2007). Punch and Shakespeare in the Victorian era. Oxford ; Bern ; Berlin ; Frankfurt am Main ; Wien [u.a.]: Lang.

Trích dẫn kiểu Chicago

Young, Alan R. Punch and Shakespeare in the Victorian Era. Oxford ; Bern ; Berlin ; Frankfurt am Main ; Wien [u.a.]: Lang, 2007.

Trích dẫn MLA

Young, Alan R. Punch and Shakespeare in the Victorian Era. Oxford ; Bern ; Berlin ; Frankfurt am Main ; Wien [u.a.]: Lang, 2007.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.