Frank Martin

Frank Martin (1890-1974) là nhà soạn nhạc, nhà phê bình âm nhạc, nhà sư phạm người Thụy Sĩ. Được cung cấp bởi Wikipedia
Đang hiển thị 1 - 2 kết quả của 2 cho tìm kiếm 'Martin, Frank', thời gian truy vấn: 0.01s Tinh chỉnh kết quả
1
Bằng Hubel, Achim, Martin, Frank, Böning, Monika
Được phát hành 2004
Sách
2
Bằng Böning, Monika
Được phát hành 2007
Tác giả khác: ...Martin, Frank...
Rezension
Rezension
Sách