Đang tải...

Damozels & deities : Edward Burne-Jones, Henry Holiday & Pre-Raphaelite stained glass 1870-1898

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Waters, Bill (Tác giả, VerfasserIn)
Tác giả khác: Carew-Cox, Alastair (Nhiếp ảnh gia, FotografIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Abbots Morton, Worcester, England : Seraphim Press Ltd , [2017]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Các quyển sách có liên quan:Rezensiert in: William Waters, with photographs by Alastair Carew-Cox, Damozels & Deities, Pre-Raphaelite Stained Glass 1870-1898
Ghi chú tác giả:William Waters, Alastair Carew-Cox
Miêu tả
Mô tả sách:Includes bibliographical references and indexes
Mô tả vật lý:404 Seiten Illustrationen 28 cm
số ISBN:9780993404504
0993404502