Đang tải...

Les vitraux médiévaux conservés en Belgique : 1200 - 1500

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Helbig, Jean (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Bruxelles : Weissenbruch , 1961 [erschienen] 1962
Loạt:Corpus vitrearum Medii Aevi - Belgique 1 : 1200 - 1500
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:par Jean Helbig
Miêu tả
Mô tả vật lý:296 S. zahlr. Ill.