Đang tải...

Les vitraux de la première moitié du XVI. siècle conservés en Belgique : provinces de Liège, Luxembourg, Namur

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Vanden Bemden, Yvette (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Gent, Ledeberg : Impr. Erasmus , 1981
Loạt:Corpus vitrearum Medii Aevi - Belgique 4 : 1500 - 1550
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:Yvette vanden Bemden
Miêu tả
Mô tả vật lý:443 S. zahlr. Ill.