Đang tải...

Mittelalterliche Bildfenster der Schweiz :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Zschokke, Fridtjof (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Basel : Holbein-Verl. , 1947
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:hrsg. u. eingel. von Fridtjof Zschokke
Miêu tả
Mô tả vật lý:19 S., 10 Bl. überw. Ill.