Đang tải...

Mittelalterliche Bildfenster der Schweiz

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Zschokke, Fridtjof (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Basel Holbein-Verl. 1947
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:19 S., 10 Bl. überw. Ill.