Trích dẫn APA

Salon du Vitrail Chartres; Grenier de Loe͏̈ns, & Centre International du Vitrail. (1980). 1er Salon du Vitrail: Chartres, Grenier de Loe͏̈ns, 3 juillet - 15 septembre 1980. Chartres.

Trích dẫn kiểu Chicago

Salon du Vitrail Chartres; Grenier de Loe͏̈ns, và Centre International du Vitrail. 1er Salon Du Vitrail: Chartres, Grenier De Loe͏̈ns, 3 Juillet - 15 Septembre 1980. Chartres, 1980.

Trích dẫn MLA

Salon du Vitrail Chartres; Grenier de Loe͏̈ns, và Centre International du Vitrail. 1er Salon Du Vitrail: Chartres, Grenier De Loe͏̈ns, 3 Juillet - 15 Septembre 1980. Chartres, 1980.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.