Đang tải...

Vierzig Jahre Glasmalkunst : Festschrift der Kgl. Bayerischen Hofglasmalerei F. X. Zettler zum Gedächtnis ihres vierzigjährigen Bestehens

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Kgl. Bayerische Hofglasmalerei F. X. Zettler
Tác giả khác: Fischer, Josef Ludwig
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: München : Müller , 1910
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:verf. von Josef Ludwig Fischer
Miêu tả
Mô tả sách:In Fraktur.
Mô tả vật lý:VII, 119 S., 75 Bl. zahlr. Ill.