Trích dẫn APA

(1950). Glasmalerei in Kärnten 1150 - 1500. Klagenfurt [u.a.]: Leon.

Trích dẫn kiểu Chicago

Glasmalerei in Kärnten 1150 - 1500. Klagenfurt [u.a.]: Leon, 1950.

Trích dẫn MLA

Glasmalerei in Kärnten 1150 - 1500. Klagenfurt [u.a.]: Leon, 1950.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.