Đang tải...

Glasmalerei in Kärnten 1150 - 1500 :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Klagenfurt [u.a.] : Leon , 1950
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Rezension:: Walter Frodl, Glasmalerei in Kärnten 1150-1500
Rezension:: Walter Frodl, Glasmalerei in Kärnten 1150-1500
Rezensiert in: Neue Literatur zur Glasmalerei des Mittelalters
Ghi chú tác giả:Walter Frodl
Miêu tả
Mô tả vật lý:216, XVI S. Ill.