Đang tải...

Die Glasgemälde des Badischen Landesmuseums Karlsruhe :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Badisches Landesmuseum Karlsruhe (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Freiburg im Br. : Urban , 1950
Loạt:Veröffentlichungen des Badischen Landesmuseums 2
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Rezension:: Arthur von Schneider, Die Glasmalerei des Badischen Landesmuseums Karlsruhe
Rezension:: Arthur von Schneider, Die Glasgemälde des Badischen Landesmuseums Karlsruhe
Rezensiert in: Neue Literatur zur Glasmalerei des Mittelalters
Ghi chú tác giả:Arthur von Schneider

Những quyển sách tương tự