Đang tải...

Vidrieras de Madrid : del Modernismo al Art Déco

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Madrid 1996
Loạt:Colección guías del patrimonio histórico 3
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Cultura, Dirección General de Patrimonio Cultural. Víctor Nieto Alcaide; Sagrario Aznar Almazán; Victoria Soto Caba
Miêu tả
Mô tả sách:Includes bibliographical references (p. 265-269)
Mô tả vật lý:271 S. überw. Ill.
số ISBN:8445112090