Đang tải...

Le vitrail en Picardie et dans le nord de la France aux XIXe et XXe siècles : actes du colloque (Amiens, 25 mars 1994)

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Chaline, Nadine-Josette (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Amiens : Encrage , 1995
Loạt:Hier 10
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:sous la direction de Nadine-Josette Chaline
Miêu tả
Mô tả vật lý:140 S. Ill.
số ISBN:2906389684