Trích dẫn APA

Costes, A. (2002). L' iconographie des vitraux de l'Eglise Saint-Nicolas de Nérac. Nerac: Boutet.

Trích dẫn kiểu Chicago

Costes, Anne-Marie. L' Iconographie Des Vitraux De L'Eglise Saint-Nicolas De Nérac. Nerac: Boutet, 2002.

Trích dẫn MLA

Costes, Anne-Marie. L' Iconographie Des Vitraux De L'Eglise Saint-Nicolas De Nérac. Nerac: Boutet, 2002.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.