Đang tải...

L' iconographie des vitraux de l'Eglise Saint-Nicolas de Nérac :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Costes, Anne-Marie
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Nerac : Boutet , 2002
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:[Anne-Marie Costes]
Miêu tả
Mô tả sách:Sonderdr. aus: Revue des l'Agenais, Jg 129.2002,4.
Mô tả vật lý:48 S. Ill.