Đang tải...

Le vitrail à Troyes : les chantiers et les hommes (1480 - 1560)

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Minois, Danielle (Tác giả)
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Paris : Presses de l'Univ. de Paris-Sorbonne , 2005
Loạt:Corpus vitrearum - France / Études 6
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Le vitrail à Troyes: les chantiers et les hommes
Các quyển sách có liên quan:Rezension:: Danielle Minois, Le vitrail à Troyes, les chantiers et les hommes
Ghi chú tác giả:Danielle Minois
Miêu tả
Mô tả vật lý:475 S. Ill.
số ISBN:2840504014