Đang tải...

Strukturen mittelalterlicher Mirakelerzählungen in Bildern : ausgewählte Beispiele der französischen Glasmalerei des 13. Jahrhunderts

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dreßel, Gabriela
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: München : Scaneg , 1993
Loạt:Beiträge zur Kunstwissenschaft 28
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Gabriela Dreßel
Miêu tả
Mô tả vật lý:192, [26] S. Ill., graph. Darst.
số ISBN:3892357285