Đang tải...

Antiquitäten, alte Möbel, Orientteppiche, Kunst- und Einrichtungsgegenstände, Gemälde alter und moderner Meister : aus dem Nachlass Elisabeth Freifrau von Lipperheide, München; Versteigerung: Freitag den 24. und Samstag den 25. Februar

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Lipperheide, Elisabeth von (Người sưu tầm)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: München : Helbing , 1933
Loạt:Versteigerung / Hugo Helbing 1933.02.24/25
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Online-Ausg.: Antiquitäten, alte Möbel, Orientteppiche, Kunst- und Einrichtungsgegenstände, Gemälde alter und moderner Meister
Online-Ausg.: Antiquitäten, alte Möbel, Orientteppiche, Kunst- und Einrichtungsgegenstände, Gemälde alter und moderner Meister
Ghi chú tác giả:Hugo Helbing
Miêu tả
Mô tả vật lý:15 S., VIII Bl. zahlr. Ill.