Đang tải...

Vitraux de l'église abbatiale de Limon :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gallois, Geneviève
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Colmar : Ed. S.A.E.P. Ingersheim , 1976
Ghi chú tác giả:composés, peints et commentés par Mère Geneviève Gallois