Đang tải...

La cathédrale de Strasbourg : choeur et transept; de l'art roman au gotique (vers 1180 - 1240)

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Meyer, Jean-Philippe
Kurmann-Schwarz, Brigitte (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Strasbourg : Soc. des Amis de la Cathédrale de Strasbourg , 2010
Loạt:Bulletin de la Cathédrale de Strasbourg 28, Suppl.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:Jean-Philippe Meyer; Brigitte Kurmann-Schwarz
Miêu tả
Mô tả vật lý:288 S. zahlr. Ill.