Đang tải...

Les architectures peintes dans le vitrail allemand et français à la fin du moyen âge

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Representations architecturales dans les vitraux (2002), Seite 153-162
Tác giả chính: Kurmann-Schwarz, Brigitte (Tác giả)
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: 2002
Các quyển sách có liên quan:In: Representations architecturales dans les vitraux
Ghi chú tác giả:Brigitte Kurmann-Schwarz
Miêu tả
Mô tả sách:Zsfassung in engl. u. dt. Sprache
Mô tả vật lý:Ill.
số ISBN:2874011320