Đang tải...

Die Familie der Ringoltingen im Spiegel ihrer Stiftungen :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Dynastische Repräsentation in der Glasmalerei (2012), Seite 42-45
Tác giả chính: Hediger, Christine
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: 2012
Các quyển sách có liên quan:In: Dynastische Repräsentation in der Glasmalerei
Ghi chú tác giả:Christine Hediger