Đang tải...

BMBF-Verbundprojekt zur Konservierung und Restaurierung historischer Glasmalereien : 2 Teilprojekt: Untersuchungen zu Restaurierungs- und Konservierungsmaterialien für historische Glasfenster

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: München : Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Zentrallabor , 1996
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:206 S. Ill., graph. Darst.