טוען...

L'état des verrières du bas-côté sud de la cathédrale de Strasbourg Approches d'un problème

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי: Becksmann, Rüdiger
פורמט: ספר
שפה:French
יצא לאור: Strasbourg Impr. Muh-Le-Roux 2004
תיאור
תאור פריט:Aus: Bulletin de la Cathédrale de Strasbourg / Société des Amis de la Cathédrale (Hrsg.). XXVI.2004.
תיאור פיזי:S. 83-92