Đang tải...

L'état des verrières du bas-côté sud de la cathédrale de Strasbourg Approches d'un problème

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Becksmann, Rüdiger
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Strasbourg Impr. Muh-Le-Roux 2004
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: Bulletin de la Cathédrale de Strasbourg / Société des Amis de la Cathédrale (Hrsg.). XXVI.2004.
Mô tả vật lý:S. 83-92