Đang tải...

L'état des verrières du bas-côté sud de la cathédrale de Strasbourg : Approches d'un problème

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Becksmann, Rüdiger
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Strasbourg : Impr. Muh-Le-Roux , 2004
Ghi chú tác giả:Rüdiger Becksmann
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: Bulletin de la Cathédrale de Strasbourg / Société des Amis de la Cathédrale (Hrsg.). XXVI.2004.
Mô tả vật lý:S. 83-92