Đang tải...

Un panneau provenant d'une verrière de la cathédrale d'Angers :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Boulanger, Karine
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Paris : Soc. , 1999
Ghi chú tác giả:Karine Boulanger
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: Bulletin monumental / Société Française d'Archéologie (Hrsg.). 157.1999, 4.
Mô tả vật lý:S. 376