Trích dẫn APA

Walter, J. (1928). Les deux roses du transept sud de la Cathédrale de Strasbourg. Strasbourg: Librairie Istra.

Trích dẫn kiểu Chicago

Walter, Joseph. Les Deux Roses Du Transept Sud De La Cathédrale De Strasbourg. Strasbourg: Librairie Istra, 1928.

Trích dẫn MLA

Walter, Joseph. Les Deux Roses Du Transept Sud De La Cathédrale De Strasbourg. Strasbourg: Librairie Istra, 1928.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.