Trích dẫn APA

Straub, A. J. (1864). L'église de Walbourg. Strasbourg.

Trích dẫn kiểu Chicago

Straub, Alexandre Joseph. L'église De Walbourg. Strasbourg, 1864.

Trích dẫn MLA

Straub, Alexandre Joseph. L'église De Walbourg. Strasbourg, 1864.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.