تحميل...

L'église de Walbourg :

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Straub, Alexandre Joseph
التنسيق: كتاب
اللغة:French
منشور في: Strasbourg 1864
ملاحظات المؤلف:Alexandre Straub
الوصف
وصف المادة:Aus: Bulletin de la Société pour la Conservation des Monuments Historiques d'Alsace / publ. avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique. 2.1864, Heft 2.
وصف مادي:S. 97-105