Đang tải...

Alfred Manessier - les vitraux : = Alfred Manessier - die Glasmalereien

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Langlois, Armelle (Người phỏng theo)
Tác giả khác: Manessier, Alfred (Người vẽ tranh minh họa)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
German
Được phát hành: Bern : Benteli , 1993
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Musée Suisse du Vitrail, Romont. Centre International du Vitrail, Chartres
Miêu tả
Mô tả sách:Text dt. u. franz
Mô tả vật lý:127 S zahlr. Ill
số ISBN:3716508861