Đang tải...

Les vitraux du bras nord du transept de la cathédrale du Mans et les relations franco-anglaises à la fin de la guerre de Cent Ans :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gatouillat, Françoise
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Paris [u.a.] : Soc. , 2003
Ghi chú tác giả:Françoise Gatouillat
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: Bulletin monumental / Société Française d'Archéologie (Hrsg.). 161.2003.
Mô tả vật lý:S. 307-324