Đang tải...

Les vitraux de Saint-Denis : L'enfance du Christ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Grodecki, Louis
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: New York, NY : University Press , 1961
Ghi chú tác giả:Louis Grodecki
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: Essays in honor of Erwin Panofsky / hrsg. von Millard Meiss.
Mô tả vật lý:S. 169-186