Trích dẫn APA

Hérold, M. (1993). Le démembrement d'une vitrerie prestigieuse: Saint-Nicolas-de-Port. Berlin: Akad.-Verl.

Trích dẫn kiểu Chicago

Hérold, Michel. Le Démembrement D'une Vitrerie Prestigieuse: Saint-Nicolas-de-Port. Berlin: Akad.-Verl, 1993.

Trích dẫn MLA

Hérold, Michel. Le Démembrement D'une Vitrerie Prestigieuse: Saint-Nicolas-de-Port. Berlin: Akad.-Verl, 1993.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.