Đang tải...

Kurzführer zu den zu besichtigenden Glasmalereistandorten: Nürnberg, Frauenkirche

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hess, Daniel (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Nürnberg : Germanischen Nationalmuseum , 2004
Ghi chú tác giả:Daniel Hess
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: Corpus Vitrearum XXII. Internationales Colloquium Nürnberg und Regensburg, 29. August - 4. September 2004 ; 2004
Mô tả vật lý:S. 96-99