Đang tải...

La couleur et le vitrail :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Perrot, Françoise
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Poitiers : Univ. , 1996
Ghi chú tác giả:Françoise Perrot
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: Cahiers de civilisation médiévale / Bibliographie ; Cahiers de civilisation médiévale ; Xe - XIIe siècles ; 39.1996.
Mô tả vật lý:S. 211-215