Đang tải...

La rose de la Cathédrale de Lausanne: : Premier bilan d'une étude alarmente

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Kurmann-Schwarz, Brigitte (Tác giả)
Stöckli, Werner (Tác giả)
Trümpler, Stefan (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Lausanne : Fédération , 1991
Ghi chú tác giả:Brigitte Kurmann-Schwarz ; Werner Stöckli ; Stefan Trümpler
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: Journal de la construction de la Suisse romande / Fédération Romande des Maîtres Platriers Peintres (Hrsg.). 15/16.1991
Mô tả vật lý:S. 1-12